COVID-19 - zalecenia sanitarne

W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 i wzrostem zachorowań w ostatnim czasie, podczas meczów Sparty rozgrywanych na Stadionie Miejskim OSiR obowiązywać będą obostrzenia, do których każdy kibic bezwzględnie będzie musiał się stosować. 

 1. Wejście na mecz z BKS-em Bydgoszcz będzie bezpłatne - nie będzie prowadzona sprzedaż biletów.  
 2. Podczas wejścia na stadion i poruszania się po nim należy obowiązkowo zakrywać usta i nos. Dopiero po zajęciu miejsca dopuszczalne jest zdjęcie maseczki. 
 3. Na trybunach należy zajmować naprzemiennie co drugie krzesełko. W przypadku miejsc stojących koniecznie należy zachowywać bezpieczny dystans 1,5 m. 
4. Przy wejściu na stadion obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie. 
5. Na stadion może wejść określona liczba osób - 25% pojemności. 

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone restrykcje mogą być uciążliwe, jednak w obliczu wzrostu zachorowań musimy wszyscy się do nich stosować, aby dbać o nasze zdrowie, które jest najważniejsze. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do w/w zasad i zachęcamy do przyjścia na stadion!