Walne zebranie zarządu - podsumowanie

W środę, 17 kwietnia, w sali brodnickiej hali OSIR, odbyło się walne zebranie Zarządu BKS Sparta. W ponad dwugodzinnym spotkaniu udział wzięły 43 osoby.

Najważniejsze ustalenia podczas zebrania: 
- zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2018 (zakończony bilansem dodatnim), 
- zatwierdzono stworzenie Akademii Sparty Brodnica, 
- rozszerzono zarząd klubu do 10 osób, 
- wybrano nowego prezesa klubu - Pana Jarosława Janczaka, 
- dobrano nowych członków do rozszerzonego zarządu - Panów: Krzysztofa Śliwowskiego, Jerzego Śnieżkę oraz Sławomira Brzezińskiego.